Kanalizace

V každém domě , nebo objektu je důležitá vedle vodoinstalace, i dobře a kvalitně navržená a provedená kanalizace. Tato kanalizace musí splňovat důležité parametry: musí bezpečně odvádět všechny odpadní vody z objektu, musí být hygienicky nezávadná, zápachutěsná, maximálně zvukotěsná.

Pro kvalitní provedení montáže je vždy potřebné dopředu vědět místo instalace, typy a rozměry sanitárních prvků, které budou později montované, a to z důvodu přesných vývodů.

Donedávna se potrubí vnitřní kanalizace provádělo z litinových, kameninových a plastových PVC. V současné době již plně nahradily tyto materiály trubní systémy KG(oranžový) a HT(šedý). Jedná se o potrubí a tvarovky těsněné pryžovými spoji.

Mezi hlavní výhody těchto trubních systému patří: hladký vnitřní povrch potrubí a tvarovek, vynikajicí hydraulické vlastnosti, chemická odolnost, vysoká pevnost, pružné chování, rychlá a snadná montáž. Naše firma používá pro rozvod kanalizace potrubní systémy od firmy OSMA zpracování plastů Ostendorf a Manzeta s.r.o., a potrubní systémy PipeLife..